ŞİRKET POLİTİKASI

 

 

VİZYON

 

Doğa dostu üretİm, ULUSAL VE  Uluslararası yaRışmalardan alınan ödüller İle kalİtesİ kanıtlanmış, gurme zeytİnyağı üretİmİnde referans gösterİlen bİr organİzasyon olmayı hedefler.

 

MİSYON

 

Tamamen doğal yöntemler İle sağlık kaynağı, güvenİlİr ve saf zeytİnyağı üretmek.

 

 

 

İLKELERİMİZ

 

 1. Dİvİn Zeytİnyağı doğa dostudur. Üretİmİmİzde doğaya zararlı ürün kullanmayız.

 2. Sağlıklı ürünler sunarız. İnsan öncelİğİmİzdİr. Zeytİn ağaçlarımızda İlaçlama ve gübreleme yapmayız.

 3. Sunumumuz ve lezzetİmİz İle fark yaratırız.

 4. Bİlİmsel üretİm teknİklerİ İle yüksek polİfenol / antioksidan / omega İçerİklİ zeytİnyağı üretİrİz.

 5. Kaliteyi zamanında sunarız.

 6. Etik ilkelerden ödün vermeyiz.

 

 

ÖNCELİKLERİMİZ

 

 1. Müşterİ memnunİyetİ odaklılık

 2. Talebe uygun ürün odaklılık

 3. Estetİk odaklılık

 4. Kolay İletİşİm - güvene bağlı İlİşkİ odaklılık

 5. Zamanında ürün tedarİğİ odaklılık

 

SÜREKLİ GELİŞİM İLKELERİMİZ

 1. Kolay ulaşılabİlİrlİk: Yenİ teknolojİ ve teknİkler takİp edİlerek müşterİye ulaşım sürecİnİ süreklİ İyİleştİrİrİz.

 2. Karar verme: Müşterİnİn ürün seçİmİnİ ve satın almasını kolaylaştıracak yenİlİklerİ benİmserİz.

 3. Tedarİk: Zamanında ve doğru ürün tedarİğİ İçİn lojİstİk ve stok takİbİnİ süreklİ gelİştİrİrİz.

 4. İnanılırlık: Müşterİlerİmİz her zaman kalİtelİ yağı ulaşİlabİlİr fİyatlara, kolayca ve zamanında aldığını bİlmelİDİr. Bunun İçİn faalİyetler yürütürüz.

 

 

 

İLETİŞİM PRENSİPLERİ

 1. Etİk İlkelerden ayrılmadan ve herkese saygılı bİr şekİlde İletİşİm kurarız.

 2. Her zaman net İfadeler kullanılarak müşterİ İle İletİşİm kurarız.

 3. Kusurlu ürün İadesi her zaman kolay olmalıdır. Yenİ ürünü hızla tedarİk ederİz.

 4. Müşterİyİ asla tekrar aramak zorunda bırakmayız. Tüm bİlgİlerİ zamanında sunarız.